La Diputació edita una publicació sobre estratègies per a la mobilització d'estoc residencial creat a Clavell Advocats en col·laboració amb Urbania

Durant els mesos de setembre i octubre, Urbanisme, Habitatge i Activitats de la corporació ha realitzat el curs "Serveis d'habitatge a les administracions públiques", dirigit als professionals tècnics dels serveis locals d'habitatge, en la darrera sessió del qual s'ha presentat l'estudi Estratègies i accions municipals per mobilitzar l'estoc residencial privat cap a l'oferta d'habitatges assequible, ja disponible a la Llibreria de la Diputació de Barcelona.

L'objectiu d'aquesta publicació és fer ressò de les inquietuds dels municipis davant el problema dels estocs residencials i fer un esforç de sistematització i recopilació dels instruments, recursos i experiències per tal de posar a l'abast un ventall d'estratègies i accions per afrontar i abordar aquesta problemàtica.