Col·laboracions institucionals


Barcelona Regional
Estudi sobre la generació d’habitatge protegit en el sòl urbà consolidat.


CA Castilla - La Mancha
Elaboració d’Avantprojecte de la Llei d’Habitatge.


Govern Balear
Assessorament en treballs previs a la redacció Avantprojecte Llei d’Habitatge. Dictamen sobre la funció social de la propietat i Sentència Tribunal Constitucional.


Govern Valencià
Elaboració del procés participatiu i assessorament en procés d’elaboració d’Avantprojecte Llei d’Habitatge.


Ajuntament de Castelló
Estudi sobre Organització administrativa i política d’habitatge.


Ajuntament de Girona
Estudi sobre l’habitatge buit de la ciutat, amb col·laboració amb la cooperativa Lacol.


Ajuntament de Barcelona
Assessorament en actuacions per fer front a la pobresa energètica.


Banc Sabadell - SOGEVISO
Elaboració Mapa ajuts i recursos públics per a persones en situació de vulnerabilitat, a nivel autonòmic i municipal.


Ajuntament de Terrassa
Assessorament en el projecte Anella Verda per a la protecció del sòl no urbanitzable del municipi.


Ajuntament Palau-Solità i Plegamans
Assessorament extern en matèria urbanística. I redacció Pla Ordenació Urbanística Municipal 2015.

Polítiques públiques

L’especialització i experiència de Clavell Canals consulting en el Dret administratiu ens ha conduït a un especial interès per les Polítiques públiques.

La necessària regeneració democràtica del país requereix aliances basades en el coneixement que permetin concretar polítiques adequades, en especial per a la gent desfavorida de la societat.

Tant el sector públic com el privat i les organitzacions socials tenen un rol a jugar en aquest context. Des de Clavell Canals consulting aportem el nostre bagatge per contribuir als objectius de modernització i eficàcia de les Polítiques públiques. La inquietud de l’equip per les polítiques públiques es concreta en diverses accions:


Suport a les administracions públiques
Redacció de textos normatius, elaboració de plans i projectes quan hi ha necessitat de concretar o millorar les seves polítiques.

Suport a les organitzacions ciutadanes
Participació personal de la directora de Clavell Canals consulting en moviments i espais transformadors relacionats amb l’europeisme, l’energia, la mobilitat i nous models de ciutat. Impuls de projectes que permetin concretar polítiques en la pràctica quotidiana. Docència i divulgació.

Europeisme

Fundació Catalunya-Europa
DC és patrona de la Fundació, destinada a la promoció de l’europeisme i el llegat de Pasqual Maragall.

Energia

Fundación Renovables
DC és sòcia protectora de la fundació.

CMES / Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i social Sostenible
DC és sòcia del col·lectiu.

Som Energia
DC és sòcia de la cooperativa, entre 2013-17 formà part del consell rector.

Mobilitat

Associació Promoció Transport Públic (PTP)
DC és Vicepresidenta de la junta directiva.

Habitatge i ciutat

Associació Casa Alternativa.
DC és la presidenta d’aquesta associació, que incorpora persones actives que duen a terme projectes concrets innovadors en materia d’habitatge, a diferents escales, i que defensen l’acció i l’impuls de projectes més enllà de la teoria i la mera descripció del problema l’habitatge.