Polítiques públiques

Una visió compromesa amb el canvi:
Guiant els agents públics i privats cap a polítiques efectives i inclusives

Col·laboracions institucionals

Barcelona Regional
Estudi sobre la generació d’habitatge protegit en el sòl urbà consolidat.


CA Castilla – La Mancha
Elaboració d’Avantprojecte de la Llei d’Habitatge.


Govern Balear
Assessorament en treballs previs a la redacció Avantprojecte Llei d’Habitatge. Dictamen sobre la funció social de la propietat i Sentència Tribunal Constitucional.


Govern Valencià
Elaboració del procés participatiu i assessorament en procés d’elaboració d’Avantprojecte Llei d’Habitatge.


Ajuntament de Castelló
Estudi sobre Organització administrativa i política d’habitatge.


Ajuntament de Girona
Estudi sobre l’habitatge buit de la ciutat, amb col·laboració amb la cooperativa Lacol.


Ajuntament de Barcelona
Assessorament en actuacions per fer front a la pobresa energètica.


Banc Sabadell – SOGEVISO
Elaboració Mapa ajuts i recursos públics per a persones en situació de vulnerabilitat, a nivel autonòmic i municipal.


Ajuntament de Terrassa
Assessorament en el projecte Anella Verda per a la protecció del sòl no urbanitzable del municipi.


Ajuntament Palau-Solità i Plegamans
Assessorament extern en matèria urbanística. I redacció Pla Ordenació Urbanística Municipal 2015.

L’especialització i experiència de Clavell Canals consulting en el Dret administratiu ens ha conduït a un especial interès per les Polítiques públiques.

La necessària regeneració democràtica del país requereix aliances basades en el coneixement que permetin concretar polítiques adequades, en especial per a la gent desfavorida de la societat.

Tant el sector públic com el privat i les organitzacions socials tenen un rol a jugar en aquest context. Des de Clavell Canals consulting aportem el nostre bagatge per contribuir als objectius de modernització i eficàcia de les Polítiques públiques. La inquietud de l’equip per les polítiques públiques es concreta en diverses accions:

 

  • Suport a les administracions públiques
    Redacció de textos normatius, elaboració de plans i projectes quan hi ha necessitat de concretar o millorar les seves polítiques.
  • Suport a les organitzacions ciutadanes
    Participació personal de la directora de Clavell Canals consulting en moviments i espais transformadors relacionats amb l’europeisme, l’energia, la mobilitat i nous models de ciutat. Impuls de projectes que permetin concretar polítiques en la pràctica quotidiana. Docència i divulgació.