Dret administratiu

Suport expert en Dret Administratiu: empreses, organitzacions i particulars

Usuaris del nostre assessorament

Empreses i entitats/organitzacions socials i ambientals, que necessiten relacionar-se amb les diferents administracions públiques i que precisen un acompanyament i assessorament especialitzat, coneixedor del funcionament de l’administració i les seves regles d’actuació.


Particulars, en les seves relacions amb l’administració pública o altres particulars i entitats, en matèries relacionades amb el dret administratiu, medi ambient, contractació pública, urbanisme i habitatge.


Administracions públiques i entitats del sector públic, organismes de la Generalitat i altres Comunitats Autònomes, agències públiques, consorcis, consells comarcals, diputacions, ajuntaments, ministeris, empreses públiques i mixtes, subjectes a dret públic o privat.


Corporacions i entitats de dret públic i privades, col·legis professionals, entitats sense ànim de lucre, cooperatives, associacions.


Despatxos professionals, especialitzats en altres matèries que volen donar un servei integral als seus clients, o que, per raó de la incompatibilitat amb determinats assumptes, necessiten algun altre professional en qui dipositar la seva total confiança.


Espais i fòrums de reflexió acadèmics o socials, sobre qüestions com la reconversió del sector immobiliari, la revolució energètica, el medi ambient, el dret a l’habitatge o el canvi de model de desenvolupament de les ciutats i matèries relacionades.

Oferim suport a les administracions, organitzacions socials i també a les empreses i particulars, en qüestions vinculades amb el Dret administratiu.

Entre els nostres serveis s’inclou la cada cop més necessària tasca d’acompanyament i mediació.

En la resolució de problemàtiques complexes aportem experiència, coneixement i sentit comú per a la defensa de posicions i presa de decisions, també quan es tracta de negociacions complexes.

 

Àrees de coneixement específiques

 

  • Urbanisme, habitatge i medi ambient
  • Expropiació forçosa
  • Contractació pública
  • Concessions administratives
  • Negociació de conflictes
  • Convenis i relacions entre administracions públiques i d’aquestes amb els seus administrats
  • Organització administrativa i gestió pública, àrea que gestionem conjuntament amb Albor Crecimiento Empresarial
  • Defensa jurídica davant de totes les instàncies judicials, amb personació a jutjats i tribunals
  • Realització de sessions de formació especialitzada
  • “Mobilitat sostenible”, “Procediments sancionadors” i “Responsabilitat patrimonial de l’Administració”