Main assignments

Our clients

We offer our professional services to companies and private users, and to public administrations and social organizations.

icon

Generalitat Catalunya-Dep Acció climàtica

Redacció de l’Avantprojecte de la Llei de contaminació ambiental estratègica de Catalunya

icon

Generalitat de Catalunya- Subdirecció General d'Avaluació Ambiental

Redacció de l’avantprojecte de Llei de contaminació de qualitat de l’atmosfera de Catalunya

icon

Ajuntament Barcelona

Assessorament jurídic de la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) per a millora urbanística i ambiental dels Barris de Gràcia (AD Generalitat). Premi Architectural Heritage Intervention i Premi Àgora d’Urbanisme

icon

Ajuntament Mollet del Vallès

Assessorament jurídic en l’elaboració i redacció de les Normes POUM

icon

Ajuntament Castelldefels

Assessorament jurídic en l’elaboració i redacció de les Normes MPGM per reordenació espais lliures

icon

Ajuntament Rubí

Assessorament jurídic en l’elaboració i redacció de les normes POUM

icon

Ajuntament Barcelona

Assessorament jurídic en l’elaboració i redacció de lesNormes MPGM Clot Camp de l’Arpa

icon

Ajuntament Salou

Assessorament jurídic en l’elaboració i redacció de les Normes MPOUM

icon

Ajuntament Terrassa

Assessorament jurídic en l’elaboració i redacció de les Normes MPOUM

icon

Inmobiliario Can Valls SL

Assessorament jurídic en l’elaboració i redacció de les Normes PMU

icon

Consell Insular Formentera

Elaboració jurídica Catàleg de camins de Formentera

icon

Som Mobilitat

Dictamen sobre possibilitats de destinar vehicles municipals a un sistema de mobilitat compartida, i les possibles vies per a la seva instrumentació jurídica

icon

Consell Insular de Formentera

Dictamen sobre el procediment administratiu de l’autorització de la circulació a l’Illa de Formentera- Programa Formentera.Eco

icon

Associació per la Recerca i l'Acció Social (VINCLE)

Direcció jurídica del Projecet d’Expropiació per taxació conjunta de l’Edifici Venus al Barri de la Mina