Avís legal

Clavell Consulting, S.L., mercantil amb domicili a C/València, 243-245, 4t, 5a, – 08007 Barcelona, amb C.I.F. B-66655036 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona és propietària d’aquest lloc web. La utilització del lloc web està subjecta a les següents condicions d’ús. El fet d’accedir a la web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva alguna, aquestes condicions.

 

Condicions d’ús

 

El lloc web conté material preparat per Clavell Consulting amb finalitats únicament informatives. L’usuari ha de tenir en compte que tal material pogués no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

 

Qui utilitza la web, ho fa pel seu propi compte i risc. Clavell Consulting no es responsabilitza dels errors o omissions en els que puguin incórrer el contingut de la mateixa. Clavell Consulting no podrà ser considerada responsable d’un eventual dany derivat de la utilització d’aquesta web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita. Per això, l’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en les mateixes, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.

 

Els enllaços o links que contenen el lloc web poden conduir a l’usuari a altres llocs, pàgines web i/o aplicacions gestionats per tercers, sobre els quals Clavell Consulting no exerceix cap tipus de control. Clavell Consulting no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs web, i l’accés als mateixos a través del lloc web tampoc implica que Clavell Consulting recomani o aprovi el seu contingut.