Aleix Canals Compan

Advocat
Director

 • Advocat associat al despatx Clavell Canals Consulting.
 • Advocat en exercici lliberal de la professió des de 2005. Especialitzat en Dret Civil i Administratiu.
 • Postgraus en Dret Immobiliari i Urbanístic i en Dret de l’Edificació i la Construcció (IDEC, UPF 2004-2006) i en Fiscalitat Internacional UB 2004.
 • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona al 2004.

Advocat especialista en Dret Civil i Administratiu. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, ha cursat diferents estudis postuniversitaris, com el Diploma de Postgrau en Fiscalitat Internacional i els Postgraus en Dret Immobiliari i Urbanístic i en Dret de l’Edificació, i la Construcció.

Col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers del 2005, havent iniciat el seu exercici professional en el despatx Izquierdo Asociados, i posteriorment per compte propi.

Professor associat del Departament de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, ha impartit diferents jornades com a formador en matèria d’habitatge i urbanisme.

Ponent i participant en diverses jornades i congressos d’habitatge i urbanisme.

Autor de llibres i d’articles a diverses publicacions especialitzades.

Parla català i castellà nadius i nivell alt d’anglès.

 • 2022
  Advocat associat al despatx Clavell Canals Consulting.
 • 2018-2021
  Membre col·laborador del despatx Clavell Consulting.
 • 2013
  Soci fundador del despatx AC Legal, especialitzat en Dret Administratiu i Immobiliari, Habitatge i Residus. Amb seu a Granollers i Barcelona.
 • 2006-2013
  Advocat associat al despatx Izquierdo Asociados.
 • 2005
  Col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers.

 • Ha participat com a ponent a “10 anys de la Llei del Dret a l’Habitatge, Jornada sobre el Dret a l’Habitatge, un balanç mirant al futur”, amb la ponència titulada “Multes i sancions, utilització anòmala i habitatge desocupat”, organitzat per la Universitat de Barcelona, l’Institut de Recerca Transjus i l’Observatori DESC el desembre de 2017.
 • Ponent a la “Jornada sobre el Dret a l’Habitatge, el Dret Urbanístic i els habitatges buits: ciutats, persones i crisi”, amb la ponència titulada “Taula rodona, ciutat, urbanisme, habitatge i persones”, organitzat per la Universitat de Barcelona l’abril de 2016.

 • Autor del capítol “La vivienda vacía y la actuación judicial”, del llibre “Derecho a la Vivienda y Función social de la propiedad”, Ed. Aranzadi Thomson Reuters, 2017.
 • Coautor del capítol “Multes, sancions i utilització anòmala i habitatge desocupat: radiografia de l’estat de la qüestió i l’experiència judicial” del llibre “La Llei del dret a l´habitatge de Catalunya: 10 anys de vigència. Balanç i futur”, Ed. Aranzadi Thomson Reuters, 2018.
 • Coautor del capítol “El context legal de les noves habitabilitat rurals, en el marc de la Publicació Desenvolupament rural i noves habitabilitats. El cas del Berguedà”.
 • Ha publicat diversos articles en matèria de fiscalitat a les revistes especialitzades El Fisco i El Fisco Internacional.
 • Publica regularment articles en matèria de Dret Administratiu i normativa de residus a la revista Recupera.

 • Actualment, és professor associat de Dret Administratiu a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
 • És professor convidat en matèria de Dret Administratiu al Màster d’Advocacia, organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i la Universitat de Barcelona.
 • Ha impartit diverses jornades com a formador en matèria d’habitatge per a la Diputació de Barcelona, 2020 i 2021.
 • Ha impartit diverses jornades com a formador en matèria de residus per a la Diputació de Barcelona, 2018.
 • Ha impartit classes en diferents matèries a l’Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi d’Advocats de Granollers, cursos 2012-2013 i 2013-2014.
 • Ha impartit diverses ponències i webinars en matèria d’habitatge organitzades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, Consell Comarcal del Maresme, APCE, i altres entitats de dret públic i privat.

 • Postgrau en Dret de l’Edificació i la Construcció, Universitat Pompeu Fabra, 2005-2006.
 • Seminari Internacional “Eucotax Wintercourse 2005”, representant a la UB, Tilburg (Països Baixos), 2005.
 • Postgrau en Dret Immobiliari i Urbanístic, Universitat Pompeu Fabra, 2004-2005.
 • Llicenciatura en Dret a la Universitat de Barcelona, 2004.
 • Diploma de Postgrau en Fiscalitat Internacional, Universitat de Barcelona (Institut d’Economia Pública), 2004.
 • Seminari Internacional “Eucotax Wintercourse 2004”, representant a la UB, París, 2004.
 • Màster en Tributació, Centro de Estudios Financieros, Barcelona, 2003.
 • Congrés Internacional “Mercado y Vivienda”, Col·legi d’Advocats de Barcelona, 2003.
 • Jornades sobre la “Nova Llei d’Urbanisme de Catalunya”, Barcelona, 2002.
 • First Certificate of Cambridge, 1998.