Dolors Clavell Nadal

Advocada
Fundadora

 • Titular del despatx Clavell Consulting, S.L.
 • Advocada en exercici lliberal de la professió des de 1997. Especialista en dret administratiu.
 • Diploma de Postgrau en Dret Immobiliari i Urbanístic per la Universitat Pompeu Fabra, 1992.
 • Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, 1986-1991.

Advocada especialista en Dret administratiu. Dedicada a la defensa jurídica i assessorament de diverses entitats públiques i privades, a l’elaboració de projectes normatius i a l’impuls de projectes de concreció de les polítiques públiques.

Professora en diversos màsters i postgraus universitaris.

Assessora del procés de regeneració i transformació urbanística del centre històric de Barcelona entre 1988 i 1997.

Consultora en equips de cooperació tècnica en diversos països llatinoamericans.

Diputada del Parlament de Catalunya entre 2003 i 2010. Presidenta de la Comissió de medi ambient i habitatge, membre de les Comissions de política territorial i obres públiques, justícia, salut, drets de les dones i mundialització de l’economia.

Ponent en diverses lleis, entre elles Llei dret a l’habitatge (de la qual va ser impulsora, membre de l’equip d’elaboració i relatora); Llei avaluació ambiental plans i programes, Llei obra pública, Llei millora urbanitzacions amb dèficits urbanístics, Llei millora barris. Participant com a tècnica assessora en l’elaboració de la Llei estatal de Sòl de 2007.

Autora de diverses publicacions i articles especialitzats, entre ells Participació i urbanisme; La llei del dret a l’habitatge, en perspectiva; Una política d’habitatge innovadora: l’experiència de Catalunya; Comentaris Llei Urbanisme de Catalunya; Procediments de protecció de la legalitat urbanística.

 • Assessorament en contractació pública a diverses entitats privades i també a Administracions: Ajuntaments Olesa de Montserrat, Sabadell, Figueres, Sant Esteve de Sesrovires.
 • Elaboració d’Avantprojecte de la Llei d’habitatge de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha. Assessorament Govern Balear i Govern Comunitat Valenciana en redacció Avantprojectes Lleis d’habitatge.
 • Assessorament a Barcelona Regional en establiment de la qualificació urbanística d’habitatge protegit en sòl urbà consolidat.
 • Co-redactora i responsable jurídica en diversos instruments de planejament urbanístic: MPGM Gràcia a Barcelona, Mollet del Vallès, Castelldefels, Terrassa, Palau-solità i Plegamans. També assessorament a particulars en matèria urbanística.
 • Assessorament a Ajuntament de Castelló en organització administrativa i línies d’actuació en matèria d’habitatge.
 • Coordinació i seguiment Pla del dret a l’Habitatge de Barcelona 2016. Assessorament a Ajuntament de Barcelona en matèria d’actuacions per fer front a la pobresa energètica.
 • Defensa jurídica davant jutges i tribunals, tant per a l’Administració com per a particulars, en recursos contenciosos-administratius en matèria de contractació pública, planejament urbanístic i els seus actes de desenvolupament i execució i intervenció administrativa, expropiacions, tributs municipals, ordenances i reglaments diversos
 • Assessorament diverses entitats públiques i privades en actuacions relacionades amb l’eficiència energètica i la introducció d’energies renovables. Coneixement del sistema elèctric i normativa europea aplicable.
 • Elaboració Mapa ajuts i recursos públics per a persones en situació de vulnerabilitat. Estudi a nivell autonòmic i municipal, per l’entitat de gestió del parc social del Banc de Sabadell-SOGEVISO.
 • Consultora internacional en diversos treballs a Amèrica Llatina, resultat de concursos convocats pel Banco Interamericano de Desarrollo: Perú, Argentina, Costa Rica, Paraguai, Bolívia. Projectes relatius a regeneració urbana, organització i gestió administrativa i millores de normativa específica.

 • 2020 Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Ponent en el Debat sobre Superilles: ciutadania, dret i valor econòmic
 • 2020 Col·legi d’economistes. Ponent en la Presentació i debat Objectiu Pla Tren 2024.
 • 2019 Jornada “L’habitatge assequible, una prioritat per a la nova agenda local: balanç, reptes i propostes”, organitzada per la Diputació de Barcelona.
 • 2019 Presentació Estudi sobre vies efectives d’intervenció en edificis subjectes a rehabilitació integral: gestió de les majories (marc civil i urbanístic). Projecte Mar de Energia dins el projecte MARES de l’Ajuntament de Madrid.
 • 2019 Ponència inicial Jornades cooperativisme en habitatge. El Prat de Llobregat, Cooperativa Obrera de Viviendas (La COV). Idees per a pal·liar les efectes o transformar el nostre model d’habitatge
 • 2018 Ponent Congrés d’energia de Catalunya 2018.
 • 2018 Ponent sessió Seminari Dret Local. Mecanismes per obtenció habitatge assequible en la ciutat construïda.
 • 2018 Ponent Jornades sobre cooperativisme, Comunidad de Madrid
 • 2017 Ponent en la “I Jornada hacia una nueva política de vivienda”, organitzada per l’Instituto 25M Democracia de la Universidad Complutense de Madrid.
 • 2017 Ponent Jornada commemorativa 10 anys Llei dret habitatge de Catalunya. Universitat de Barcelona i Observatori DESC.

 • 2019 Article col·laboració a Revista Política i prosa núm. 4, sobre Ciutat i Habitatge.
 • 2018 Article Les lleis d’habitatge a l’Estat español, en Llibre “La llei del dret a l’habitatge de Catalunya: Deu anys de vigència. Balanç i futur”. Edició Thomson-Reuters. Coordinació Institut TransJus i Observatori DESC.
 • 2018 Article El rol de les normes en els canvis de model. Congrés d’Energia de Catalunya.
 • 2018 Article Urbanisme i seguretat ciutadana. Revista Perspectiva núm. 12.
 • 2018 Article Les lleis d’habitatge a l’Estat español. (Pendent de publicació Observatori DESC)
 • 2015 Publicació “Estratègies i accions municipals per mobilitzar l’estoc residencial privat cap a l’oferta d’habitatge assequible”. Coautora amb Javier Burón i Iker San Román.
 • 2015 Article a la revista Alternativa Econòmica: Som energía, instrumento para la innovació social.
 • 2014 Article El repte de la rehabilitació sensible. Revista Immoscòpia, dels Col.legis i Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya. Núm. 6-Maig 2014.
 • 2014 Article Què está passant amb les energies renovables? Revista Agrocultura.
 • 2014 Article Juristas y conquistas ciudadanas. Revista Alternativas Económicas, conjunt amb advocats Daniel Pérez i Piet Holtrop.
 • 2013 Article Lecciones sobre el alquiler forzoso. El País, 10 de maig de 2013.

Professora en cursos de Màster i Postgrau universitaris.

 • 2020
  Curs dret urbanístic Associació Promotors i Constructors: Els patrimonis públics de sòl i les reserves per habitatge protegir
 • 2020
  Jornada de formació sobre continguts Decret-Llei 17/2019 de mesures urgents en matèria d‘habitatge. Associació agents immobiliaris.
 • 2020-2019
  Màster Advocacia i Dret públic econòmic ESADE. Classe: L’economia de les actuacions urbanístiques. Mercat i interès públic
 • 2020-2019
  Máster planificació urbana, sostenibilitat i canvi climàtic Universitat Politècnica de Barcelona. Curs gestió, governança i polítiques urbanes: Instruments de política de sòl i habitatge.
 • 2019
  Professora curs per oposicions d’arquitectes en l’àmbit de l’Administració pública. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya-Escola Sert.
 • 2019
  Sessió de formació en tractament legal i jurisprudencial de la perspectiva de gènere en urbanisme. Per a Col·lectiu Punt 6.
 • 2018-2016
  Máster planificació urbana, sostenibilitat i canvi climàtic Universitat Politècnica de Barcelona. Curs gestió, governança i polítiques urbanes: Habitatge versus allotjaments turístics.
 • 2015
  Curs de dret urbanístic, Diputació de Barcelona.
 • 2014-2005
  Màster Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI, de la Universitat Politècnica de Catalunya – Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Catalunya.
 • 2014-2010
  Màster en desenvolupament urbà i territorial de la Universitat Politècnica de Barcelona- Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès.

 • Diputada electa del Parlament de Catalunya, des de novembre de 2003 fins a novembre de 2010.Presidenta de la Comissió de Medi Ambient i Habitatge. Membre de les
 • Comissions de Política Territorial i Obres Públiques; Salut; Drets de les dones (també Secretària de la Mesa); Dret, Justícia i Seguretat Ciutadana; Estudi sobre la mundialització de l’economia.
 • Responsable en temes de medi ambient, territori, urbanisme, infraestructures i habitatge del grup parlamentari.
 • Ponent i/o Relatora en diverses Lleis catalanes, entre altres:
  • Llei 26/2010, de règim jurídic i procediment de les Administracions públiques.
  • Llei 14/2009 d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries.
  • Llei 13/2009, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
  • Llei 6/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes.
  • Llei 3/2009, de millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
  • Decret-Llei 1/2007, de mesures urgents en matèria urbanística.
  • Llei 18/2007, del dret a l’habitatge de Catalunya.
  • Llei 3/2007, d’obra pública.
  • Llei 7/2006, de l’exercici de professions titulades i de col·legis professionals.
  • Llei 5/2006, del Llibre V del Codi Civil de Catalunya, relatiu a drets reals.
  • Llei 4/2005, dels recursos contra les qualificacions dels Registradors de la Propietat.
  • Llei 10/2004, de modificació de la Llei 2/2002, d’urbanisme, per al foment de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local.
  • Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.
 • El 2007, participant activa en la discussió tècnica amb el Ministerio de Vivienda del Govern d’Espanya entorn el nou text de la Ley de suelo 8/2007.
 • Membre de la Comissió d’Investigació dels fets ocorreguts en relació amb l’accident del Carmel (enfonsament de túnel en l’execució d’obres de línia de transport metropolità L5 de Barcelona).