Paula Montero Serra

Advocada
Especialista en Dret Administratiu

FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA

  • Grau en ciències polítiques i de l’administració (finalitzat l’any 2016).
  • Grau en Dret (Universitat Pompeu Fabra), 2020.

UNA ALTRA FORMACIÓ

  • Màster d’accés a l’advocacia, cursat a la Universitat Nacional d’Educació a Distància (finalitzat l’any 2022).

ACTIVITAT PROFESSIONAL

  • Tècnica en pràctiques com a suport en l’elaboració d’ un pla d’ equipaments per al districte de Sant Martí de Barcelona. (Gener a maig de 2017).
  • Advocada en l’àrea de Dret Administratiu, realitzant les tasques d’anàlisi jurídica d’expedients administratius, elaboració i redacció d’escrits juridicoadministratius, defensa jurídica de particulars i d’Administracions Públiques (2019-2022)
  • Actualment, treballa al despatx Clavell Canals Consulting, com a advocada del Dret Administratiu. Equip redactor del Projecte de Llei de Contaminació Atmosfèrica de Catalunya, equip jurídic redactor de la memòria de l’aprovació inicial del projecte d’ expropiació forçosa de l’ edifici Venus.