Nota informativa. Publicació del Reial Decret 903/2022, de 25 d’octubre

Publicada: 25 de Març de 2024Comparteix:

El dia 26 d’octubre s’ha publicat al Butlletí Oficial del’Estat el Reial Decret 903/2022, de 25 d’octubre, que modifica determinades normes reguladores de les ajudes en matèria d’habitatge. En concret, les normes que es modifiquen són les que es relacionen a continuació:

1. Reial Decret 42/2022, 18 de gener, que regula el Bono Alquiler Joven i el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.
2. Reial Decret 106/2018, de 9 de març, que regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
3. Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, que regula els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

En l’enllaç podeu trobar la Nota informativa que hem preparat.