Nota informativa. Sentències del Tribunal Constitucional 28/2022 (proposta lloguer social); i 37/2022 (llei control rendes)

Publicada: 25 de Març de 2024Comparteix:

RESUM SENTÈNCIES TC MÉS RECENTS EN MATÈRIA D’HABITATGE

El  25 de març i el 8 d’abril de 2022 s’han publicat al BOE dues sentències del Tribunal constitucional prou importants, relatives a legislació catalana en matèria d’habitatge.  En la primera (STC 28/2022) es declara inconstitucional l’exigència d’oferir lloguer social abans d’una demanda de desnonament, ja que és una qüestió processal de competència de l’Estat.  En la segona (STC 37/2022) s’anul·len els principals preceptes de l’anomenada “Llei de control de rendes”, perquè és el legislador estatal el competent per regular els contractes d’arrendament i els seus efectes.

En l’enllaç podeu trobar la Nota informativa que hem preparat.