Política de privacitat

En compliment amb el que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (‘LOPD’), li informem que les dades personals i informació que ens faciliti a través de la nostra pàgina web, així com les dades als quals Clavell Consulting accedeixi com a conseqüència de la consulta, o sol·licitud realitzada a través de la pàgina web clavellconsulting.com, seran incorporats en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de Clavell Consulting.

 

El no emplenament o l’emplenament parcial de les dades de caràcter personal sol·licitats en qualsevol formulari electrònic podria suposar que Clavell Consulting no pogués atendre la seva sol·licitud.

 

Clavell Consulting adopta els nivells de seguretat requerits pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament a cada moment.

 

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals (drets ARCO), en els termes i condicions prevists en la pròpia LOPD en les oficines de C/ Mallorca, 264, 2n 2a (Barcelona) o si ho prefereix mitjançant correu electrònic a gestion@clavellconsulting.com